We gaan op weg met de waarden die ons verbinden. We zijn
daarbij aandachtig, betrouwbaar en we doen het samen.

De organisatie

BrabantZorg biedt wonen, zorg en welzijn voor ouderen in en vanuit diverse locaties in Brabant. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn hierbij daadwerkelijk geladen en geleefde kernwaarden. Dit maakt BrabantZorg een organisatie van en voor mensen.

De uitdaging

Reisgids
Het ondernemingsplan 2015-2020 op een verhalende manier communiceren. Zodanig dat strategisch taalgebruik vermeden wordt en het plan meer tot leven komt.

Magazine
Strategische aspecten als missie, visie en kernwaarden ‘tot leven brengen’ en conclusies voortkomend uit experimenten rondom het sociale innovatie-traject communiceren. Medewerkers, cliënten en vrijwilligers een gevoel van trots en herkenning laten ervaren.

Het traject

Reisgids
Het ondernemingsplan heeft vorm gekregen in een reisgids. Alle centrale thema’s zijn gekoppeld aan metaforen als ‘de routes’, ‘de richtingaanwijzers’ en ‘het reisteam’. Zowel in de tekst als in de vormgeving is deze metafoor geheel doorontwikkeld. Bovendien is beschrijvende tekst beknopt gebleven en is de centrale thematiek geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en quotes.

Magazine
In co-creatie met de mensen van BrabantZorg heeft Art of Story een magazine ontwikkeld dat bij het traditionele levensmiddelen-kerstpakket bezorgd werd. Om de bottom-up benadering van het cultuurveranderingstraject meer zichtbaarheid te geven, hebben we in het magazine de metafoor van ‘het recept’ en ‘het koken’ gekoppeld aan de experimenten die in de praktijk tot organisatieveranderingen hebben geleid. Verschillende andere praktijkverhalen kwamen tot leven in rubrieken als ‘kersen op de taart’, ‘aan tafel’ en ‘ingrediënten voor…’ , waarbij ook de kernwaarden een centrale rol kregen.