Medewerkersbetrokkenheid en de corporate story: 3 Tips!

  • 0
  • 19 mei 2014

Medewerkersbetrokkenheid en de corporate story: 3 Tips!

Betrokken medewerker voegt tot 4 x zoveel toe
Er zijn genoeg onderzoeken die het duidelijk maken: betrokken en gemotiveerde medewerkers presteren beter. Maar wist je dat het verschil volgens onderzoek van Mercer oploopt tot 400%? Dat is ongelofelijk veel! Het betekent dat betrokken medewerkers tot vier keer zoveel waarde toevoegen als niet-betrokken medewerkers. Onderzoek van Watson Wyatt bevestigt deze cijfers: volgens hen zijn organisaties met betrokken medewerkers 47 tot 202 procent effectiever dan hun concurrenten. Verder is de kans dat betrokken medewerkers weggaan 87% kleiner dan dat minder betrokken medewerkers de organisatie verlaten.

Hoe creëer je betrokken medewerkers?
Medewerkers die met zin naar het werk toe komen zijn niet alleen 18% productiever, ze zijn ook gezonder, creatiever en flexibeler. Het is duidelijk dat hun werk – nee, zelfs alleen hun aanwezigheid al – goud waard is. De grote vraag die veel organisaties bezighoudt, is natuurlijk: hoe zorg je voor die betrokkenheid? Een vraag met meerdere antwoorden. Er zijn immers veel verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tot een verhoogde betrokkenheid te komen. Een effectief beloningssysteem bijvoorbeeld, een heldere functie-omschrijving, een juiste werk-privé balans.

Betrek je medewerker bij de koers
Toch ligt er een basisvoorwaarde aan deze concrete zaken ten grondslag: vertrouwen. Maar het creëren van vertrouwen gaat niet bepaald vanzelf. Het vergt enerzijds een heldere communicatie over de koers van de organisatie en het waarom van bepaalde (collectieve) beslissingen en anderzijds de ruimte en erkenning voor de eigen (individuele) inbreng. Weten waar je deel vanuit maakt en tegelijkertijd gezien worden in je unieke eigenheid, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het gaat erom de medewerker letterlijk te betrekken bij de koers, het verhaal van de onderneming. En juist op dat vlak heeft de corporate story (mits gecombineerd met interactie) een ongekende waarde.

1) Zorg voor een heldere koers
Zorg dat de koers niet alleen helder is voor het management team en de leidinggevenden binnen uw bedrijf, maar voor alle lagen binnen het bedrijf. Bedenk dat de belevingswereld en de ‘gesproken taal’ per afdeling, team en locatie verschilt. Een kloppende strategie is dus niet per definitie een begrijpelijk verhaal. Besteed aandacht aan verschillende vormen van het verhaal (film, evenement, magazine) en zorg dat – welk medium je ook kiest – dit aansluit bij de doelgroep.

2) Raak met emotie
We hebben de ratio nodig om tot een uitgedachte strategie en een logisch stappenplan te komen. Maar om te inspireren, is het niet genoeg om het hoofd te laten spreken. We willen tenslotte harten bereiken. Zorg dus dat je raakt met emotie. Het delen van persoonlijke verhalen die de boodschap illustreren lenen zich daar uitstekend voor.

3) Ga de interactie aan
Om letterlijk te betrekken kan het nooit genoeg zijn om alleen te zenden. Interactie is onmisbaar. Vraag naar de ervaringen van medewerkers. Wat roept het verhaal op? Wat leeft er? Welke praktijkvoorbeelden zijn illustratief voor de centrale thematiek van het verhaal? Zorg dat je het verhaal levend en menselijk maakt door er echte verhalen ‘van de werkvloer’ mee te verbinden. Ook als dit verhalen zijn die aangeven dat de situatie nog niet is zoals gewenst.

About Eveline Bruijn

Als bedrijfskundige en cultureel antropologe ben ik altijd op zoek naar manieren om bedrijfsprocessen te verbeteren door middel van een mensgerichte aanpak. Ik ben gefascineerd door het verhaal achter ieder mens én iedere organisatie. Bovendien heb ik een aangeboren liefde voor taal, die zich – sinds mijn eerste verhaaltjes met vulpen – ontwikkelde tot een professionele passie. Lees meer

×