No connection
without
interaction

ART OF STORY

“Art of Story heeft onze ogen geopend voor de kracht van storytelling. Een vernieuwend bureau dat op een zeer persoonlijke en prettige manier samenwerkt met de klant om tot het beste resultaat te komen.”

Anne-Marie Hendrikx,
Employee Engagement & Sustainable Business Manager

Unilever Benelux

Wij ondersteunen Unilever Benelux in het verhalend communiceren van hun duurzame groeistrategie, het Unilever Sustainable Living Plan. Hierbij is de doelstelling dat medewerkers niet alleen het Plan kennen, maar er zich ook daadwerkelijk betrokken bij voelen en zelf in beweging komen.

FrieslandCampina
Domo

Voor FrieslandCampina Domo hebben wij een volwaardig corporate story traject in de praktijk gebracht om het overkoepelende doel ‘Baby’s gezond groot’ tot leven te brengen. Daarbij zijn zowel de locaties in Nederland als in de Verenigde Staten betrokken.

Rotterdam Business School

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, brengen wij een volwaardig corporate story traject in de praktijk. Doel: het overkoepelende verhaal identificeren en tot leven brengen.

RBS

BrabantZorg

Voor BrabantZorg ontwikkelden wij in 2014 een reisgids als verhalende vertaling van het ondernemingsplan 2015-2020. In 2013 realiseerden wij een magazine. In beide trajecten stond het tot leven brengen van missie, visie en kernwaarden centraal.

FrieslandCampina
Cheese

Bij FrieslandCampina Cheese zijn fase 1 en fase 2 van ons corporate story-traject gerealiseerd. Momenteel wordt invulling gegeven aan fase 3. Belangrijkste doel is om medewerkers te betrekken bij het gedeelde verhaal van de organisatie en trots en passie toe te laten nemen.

St. Anna
Zorggroep

Voor de St. Anna Zorggroep in Geldrop/ Eindhoven ontwikkelde Art of Story een corporate story (fase 1). Ook verzorgden we het scenario, de voice over-tekst en de productie van bijbehorende film (fase 2).

Brainport
Eindhoven

Voor Brainport Eindhoven ontwikkelden wij een corporate story met als doel om de essentie van de Brainport Eindhoven – als regio, maar meer nog als samenwerkingsverband – op een inspirerende, heldere en krachtige manier te verwoorden.

FrieslandCampina DMV

Voor FrieslandCampina DMV ondersteunden wij in het aanscherpen van het gemeenschappelijke doel (het waarom), schreven wij de corporate story en realiseerden wij de verfilming van dit verhaal.

Smart
Group

Voor Smart Group realiseerden wij zowel in 2013 als in 2015 projecten. Het meest recente project betreft een boek met 25 verhalen ter ere van het 25-jarig bestaan van Smart Group. In 2013 droegen we bij aan de tekst voor het boek ‘Dansen op het ritme van de tijd’, geschreven door Roger Lenssen, waarbij het gedachtegoed van Smart Group op een heldere manier overgebracht moest worden.