Storyproof =
vision + synergy

ART OF STORY

“De service van Art of Story is van een niveau dat je nog zelden ziet.
Zeer flexibele sparringpartner met hoge kwaliteit aan output.”

Isabel Heg
Communication Officer, FrieslandCampina Cheese, Butter & Milkpowder

De interactie
levend houden

Art of Story stelt zich tot doel om betrokkenheid en verbinding op de werkvloer te vergroten door het verhaal in te zetten als instrument. We streven ernaar een organisatie ‘storyproof’ te maken. Zo’n organisatie heeft niet alleen de strategie, missie en visie vertaald naar een corporate story, maar weet ook de interactie hierover continu levend te houden.

De mens
achter de functie

De kracht van het verhaal is juist zo groot omdat het werkelijke verbinding mogelijk maakt. Droge en feitelijke informatie spreekt via een verhaal ineens tot de verbeelding. Een persoonlijk voorbeeld geeft ons zicht op ‘de mens achter de functie’. We kunnen ons makkelijker verhouden tot degene die spreekt en dus tot de boodschap die tot ons komt. Belangrijk resultaat: we gaan meer vertrouwen ervaren.

Ieder mens wil deel uitmaken van een groter geheel en tegelijkertijd gezien worden in de eigen unieke bijdrage. Het is de kunst om individu en collectief zo te verbinden dat synergie ontstaat.

Vertrouwen
als sleutel

Vertrouwen is het sleutelwoord in het bouwen en onderhouden van relaties. Dat geldt zowel voor de communicatie binnen teams en over afdelingen heen als voor het salesteam dat met een rakend verhaal nieuwe klanten binnenhaalt. Niet vreemd dus dat bedrijven die in hun interne en externe communicatie verhalend communiceren bewezen succesvoller zijn.