Share your
experience
to engage

ART OF STORY

“Art of Story’s kracht ligt in de vakbekwaamheid en creativiteit in combinatie met een goed gevoel voor de wens van de klant.”

Luc Verhoeven
Bestuurssecretaris BrabantZorg

1. De ontwikkeling van de corporate story

In de eerste fase wordt de corporate story vastgelegd. Dit document is een verhalende vertaling van strategie, missie en visie. Het verhaal komt tot stand op basis van documentatie-analyse en individuele en groepsinterviews met medewerkers uit diverse lagen van de organisatie.

2. De implementatie van de corporate story

In deze fase staat de interactie over de centrale thema’s uit fase 1 centraal. Kort gezegd wordt er input geleverd (film, kick-off, training ‘Storytelling in leiderschap’) om vervolgens output te verzamelen: persoonlijke praktijkverhalen illustratief voor de thematiek uit fase 1. Dat laatste gebeurt in interactiesessies. Deze praktijkvoorbeelden geven letterlijk kleur aan het overkoepelende verhaal en zijn uitstekend te gebruiken in zowel de interne als de externe communicatie.

3. De integratie van
de corporate story

Fase 2 levert een bron van verhalen. In fase 3 worden deze verhalen uitgewerkt, geordend en geïntegreerd in de gehele communicatie, middels online en offline media. Art of Story ontwikkelde speciaal voor deze fase een online platform: het Storyplaza, waarbij de corporate story op de lange termijn blijft leven door interactief verhalen uit te wisselen.