De Rotterdam Business School leidt studenten op tot young business professionals die future-proof zijn. Future-proof betekent je staande houden in een onzekere en mondiale omgeving en inspelen op veranderingen. Het betekent gefundeerd improviseren en grenzen verleggen.

De organisatie

Vanaf 2017 worden 21 bedrijfskundige en economische opleidingen van de Hogeschool Rotterdam samengebracht onder één paraplu: de Rotterdam Business School. Krachten worden gebundeld om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De uitdaging

De 21 bedrijfskundige en economische opleidingen vallen nu nog onder vier verschillende instituten, elk met een eigen inhoudelijke focus. De uitdaging is om intern de verbinding te vergroten en extern de positionering te verstevigen door het uitdragen van een eenduidig verhaal.

Het traject

Het corporate story traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de ontwikkeling van het overkoepelende verhaal
  • het faciliteren van interactiesessies om sprekende praktijkverhalen te verzamelen
  • het uitdiepen van de praktijkverhalen in individuele interviews
  • het uitwerken van de interviews tot sprekende verhalen voor op de website en het intranet
  • advies met betrekking tot de implementatie van storytelling in de huidige communicatie
Fotografie: Roy Borghouts