In het arbeidsproces hebben individu en organisatie hun eigen verantwoordelijkheid. Als specialist op het gebied van employability, vervult Smart Group al 25 jaar een belangrijke rol in dit proces.

De organisatie

Smart Group is een organisatie- adviesbureau gespecialiseerd in organisatie ontwikkeling en mobiliteit. De rode draad door het werk van Smart Group is: futuring people. Het bureau viert in 2015 haar 25-jarig bestaan met, onder andere, de publicatie van een jubileumboek.

De uitdaging

Jubileumboek
Het jubileumboek, waarin kunstwerken centraal staan, moet een boek van en voor ‘Smart-mensen’ worden. Dat betekent dat de verhalen persoonlijk en treffend dienen te zijn. Tegelijkertijd moet de schrijfstijl door het boek heen herkenbaarheid en consistentie ademen.

Gedachtegoed
In een tijd van ‘rebranding’ is het voor Smart Group essentieel dat ‘het oude’ en ‘het nieuwe’ op samenhangende en logische wijze geïntegreerd worden. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is: het aansprekend en begrijpelijk uitdragen van het gedachtegoed van de onderneming op het gebied van de arbeidsmarkt.

Het traject

Jubileumboek
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan brengt Smart Group in juni 2015 een boek uit met 25 verhalen van verschillende betrokkenen (oud-)medewerkers, freelancers, (oud-)klanten, leveranciers). Als een rode draad loopt de ‘Smart-kunst’ (uitgekomen in de afgelopen 25 jaar) heen. Op basis van 25 interviews met diverse betrokkenen zijn 25 verhalen geschreven, afgestemd op fotografie en opmaak en geordend op een manier die voor de lezer begrijpelijk en logisch is. De opmaak is verzorgd door reclamebureau ‘Waal aan de Maas’.

Dansen op het ritme van de tijd
Art of Story heeft Smart Group ondersteund in het ontwikkelen van een verhalende vertaling van het gedachtegoed van Smart Group omtrent de arbeidsmarkt. De nieuw gekozen term ‘Futuring people’ als overkoepelend doel, loopt als een rode draad door dit boek heen. Het door Roger Lenssen geschreven boek ‘Dansen op het ritme van de tijd’ kwam op 23 januari 2014 uit.