Haar naam is Anna. Jaren geleden per huifkar naar Geldrop gebracht.
Toen, een startend ziekenhuis. Nu, een unieke zorggroep.

De organisatie

De St. Anna Zorggroep is een unieke zorggroep, bestaande uit drie merken: het St. Anna Ziekenhuis, Ananz en TopSupport. De zorggroep stelt zich tot doel gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen in elke levensfase.

De uitdaging

Het vastgestelde meerjarenbeleidsplan van de zorggroep vroeg om een effectieve communicatie, zowel intern als extern. Begrijpelijke taal en een heldere samenhang tussen merken, kernwaarden, missie en visie en programmalijnen waren hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

Het traject

Om het – veelal strategische – meerjarenbeleidsplan krachtig te communiceren is gekozen voor een ‘verhalende vertaling’ in de vorm van de corporate story (fase 1) met daarin centraal de metafoor van ‘Het wiel van gezondheid’. Deze corporate story is door Art of Story omgezet naar een film, welke als startpunt van fase 2 dient.