Werkgever van de toekomst

  • 0
  • 28 januari 2014

Werkgever van de toekomst

Afgelopen donderdag woonden we in Vught de boekpresentatie bij van het boek ‘Dansen op het ritme van de tijd’, geschreven door Roger Lenssen, met ondersteuning van Art of Story. Als algemeen directeur van Smart Group, een organisatie- adviesbureau met een belangrijke focus op mobiliteit, richt Roger zich in zijn nieuwe boek op de arbeidsmarkt. Duidelijk wordt onder andere hoezeer de verantwoordelijkheid voor een gezonde arbeidsrelatie nooit óf bij de werkgever óf bij de werknemer ligt. Het gaat – zoals een van de geïnterviewden dat in het boek noemt – om het ‘psychologisch contract’: de individuele arbeidsverhouding die werkgever en werknemer naast de formele arbeidsrelatie met elkaar hebben.

Dat psychologisch contract tussen werknemer en werkgever wordt in de toekomst alleen maar belangrijker, zo voorspelde dr. Gerard Evers, die het eerste exemplaar van het boek afgelopen donderdag aanbood aan Roger. Ter inleiding hield Evers, specialist op het gebied van personeelsmanagement, een boeiend betoog over de stand van zaken op de arbeidsmarkt. Belangrijkste conclusie: de huidige en toekomstige ontwikkelingen vergen pro-activiteit en flexibiliteit van organisaties. De wereldeconomie wordt hectischer, de werkende bevolking naar verhouding steeds ouder en de mentaliteit van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt verandert. Veertig of vijftig jaar voor dezelfde werkgever werken is er niet meer bij.

Naast inzicht in het personeelsbestand en een adequaat arbeidsmarktbeleid is het behouden van medewerkers een van de grootste uitdagingen. Want, als flexibiliteit het toverwoord is, hoe zorg je dan voor een stabiele verbinding? Hoe vergroot je de betrokkenheid? Het is een vraag waar veel van onze klanten mee worstelen. In de trajecten van Art of Story vormt interactie het belangrijkste antwoord op die vraag. In de interactie komt niet alleen het psychologisch contract, maar ook het gedeelde verhaal tot leven. Zo vinden werkgever en werknemer, manager en medewerker, elkaar binnen het kader van de corporate story. Daar, op die plek, zijn ze in staat om – zoals de titel van Roger’s nieuwe boek zo mooi samenvat – te dansen op het ritme van de tijd.

About Eveline Bruijn

Als bedrijfskundige en cultureel antropologe ben ik altijd op zoek naar manieren om bedrijfsprocessen te verbeteren door middel van een mensgerichte aanpak. Ik ben gefascineerd door het verhaal achter ieder mens én iedere organisatie. Bovendien heb ik een aangeboren liefde voor taal, die zich – sinds mijn eerste verhaaltjes met vulpen – ontwikkelde tot een professionele passie. Lees meer

Leave a Reply

×